2019 MAYIS 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Şehirlerine Katkılar: Antalya'da SİAD'lar' Paneli'nde 'YÖRSİAD Tecrübesi Işığında Antalya'da SİADLAR ve Etkileri

YÖRSİAD Kurucu Başkanı, yeni dönem Yüksek Danışma Kurulu Başkanı, BAKSİFED Genel Sekreteri Semih Beken, Antalya Bilim Üniversitesi SEPAM (Sosyal Ekonomik ve Politik Araştırmalar Merkezi)'nin düzenlediği panele konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Prof.Dr. Tarık Oğuzlu'nun yaptığı Toplantıda konuşmacı olarak Semih Beken'in yanı sıra BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, AGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Figen Sayın Yıldıran, Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ceren Cenker Özek ve Didem Çakmaklı İşler'de katıldı.

'Sivil Toplum Kuruluşları ve Şehirlerine Katkılar: Antalya'da SİAD'lar' Paneli'nde 'YÖRSİAD Tecrübesi Işığında Antalya'da SİADLAR ve Etkileri' başlığı adı altında bir konuşma yapan Semih Beken, YÖRSİAD'ın doğuşunu ve günümüze kadar yapılan çalışmaları özetledi ve SİAD'ların bir kent için önemine dikkat çekti.

2019