Başkanın Mesajı

Biz, Yörükler olarak yaşadığımız toprakların değerini bilip bu topraklarda geçmişte yaşamış atalarımızın emanetini en güzel şekilde temsil etmek için bu yola baş koyduk. Ve bu yolda bizi destekleyen herkese saygılarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum.

Bilindiği üzere Yörüklük; bugün mensubu olmakla övündüğümüz, Türk Milletinin mayası, bir yaşama mekânı olan çadır da atılmış, o maya tutmuş ve büyük Türk Milleti meydana gelmiştir. Yörükler gittikleri ya da gönderildikleri her yere “ Özgün” Türk kültürünü götürmüşlerdir. Şehirlerde başka kültürlerle karışarak bozulmaya başlayan Türk Kültürü, en özgün ve doğru şekliyle Yörükler arasında asırlarca yaşamış ve hala yaşamaktadır.Bizde YÖRSİAD olarak bu ilkeyi kendimize amaç edinerek geçmişimizi günümüze taşımayı amaçlıyoruz. Bu tarihsel mirastan hareketle küresel ekonomik pazarda Türk İş dünyasının etkinliğini gösterebilmek üzere Türkiye Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneğini kurduk.

Dernek olarak vizyonumuz Anadolu'muzun milli ve manevi değerlerinden Yörük Kültürü ortak mirasından hareketle, liberalizmin; rekabetçi piyasa ekonomisinin kanun ve kurallarının oluşması ve iş adamlarımızın katkı sağlamalarını amaçlıyoruz.YÖRSİAD olarak ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunarak, bölgesel, sektörel ve ulusal politikaların oluşmasını, üyelerimiz arasındaki koordinasyonu ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak, Yörük kültürünü koruma ve yaşatmayla ilgili proje ve oluşumları desteklemek en önemli hedeflerimizdir.

Bugün Türkiye'nin her yerinde Türk Kültürünü özü ve aslı ile yaşayan ve yaşatan Yörükler, milletimizin birlik ve beraberliğini sağlamışlardır. Bizlerde atalarımızdan gördüğümüz beraberliği en üst düzeye taşıyıp Yörisad olarak üretim yapan, istihdam sağlayan ve ekonomiye katkıda bulunan genç ve dinamik bir ekibiz bu yola baş koymuş Yörsiad üyelerine; vatanımıza ve milletimize katkıda bulundukları için en önemlisi bir iş adamı olarak başka ocaklarında tütmesini, başka insanların da evine ekmek götürmesini sağladıkları için çok teşekkür ediyorum.

Saygılarımla

YÖRSİAD YÖN. KUR. BŞK